Kuruluşundan Günümüze Hakyol Vakfı

SEVGİ DOLU DOST GÖNÜLLER...

Merhaba . . .
Vakfımızın kuruluşu, 1970’li yılların sonlarında, gönüller sultanı Mehmed Zahid Kotku (Rh.a) Hocaefendi’nin arzu ve talepleriyle başladı…

İnananlar ve insanlığın dünya ve ahiret faydası için hayata dair önemli değerleri ihya etme gayreti içinde olan merhum Hocaefendi’nin bu arzu ve talebini hayata geçirmek üzere Mahmud Es’ad Coşan (Rh.a) Hocaefendi’nin öncülüğünde vakıf senedi hazırlanarak kuruluş işlemleri başlatıldı.

Vakıf senedinin amaçları ve faaliyet alanları büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle, irfan ve ferasetle hazırlandı, Mehmed Zahid Hocaefendi’ye arz edildi, tasvipleri alındı ve nihayet merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi öncülüğünde 1980 yılı başlarında resmen kurularak faaliyete geçti.

Hakyol Vakfı, zaman içerisinde sayısı yüz yirmiyi bulan şûbeleri ile birlikte, edep ve ahlakı önceleyen feyz dolu okulları, güvenli ve hayatı öğreten barınma yerleri, aydın olma yolunda değerli katkılar sunan yaygın eğitimleri, bazen çağdaş mekânlarda bazen doğal ortamlarda yapılan öncü ve örnek aile eğitim programları gibi sosyal ve kültürel faaliyetleri ile yeni yeni şehirleşen ve kalkınan insanımızın elinden tutarak onların eğitimli, bilgili, görgülü, faziletli, güzel ahlaklı fertler olarak toplumda rol almaları için tüm gücüyle gayret etti; nice fakirleri doyurdu, nice gönülleri fethetti, nice dualar aldı…

Vakfımız, 2000’li yıllarda, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdü; akarlarının verimini arttırdı, yurt içinde ve yurt dışında çok önemli faaliyetler icrâ etti. 1999 yılındaki Marmara depreminde çadır, konteyner, gıda ve nakdî yardımın yanı sıra aşevlerimizden yaklaşık iki ay boyunca kesintisiz yemek ikramı, Kosova Savaşı mağdurlarına gıda yardımı, ekonomik krizlerin etkili olduğu dönemlerde on binlerce fakir aileye gıda ve nakit yardımı, 2005-2011 yılları arasında Endonezya’da tsunami ve depremlerde afete uğrayan yaklaşık 200.000 (iki yüz bin) kişiye nakit, gıda ve yemek yardımları yaptı; tarihî eserleri ihya ve restore etti…

Son yıllarda ise, yardımlaşma faaliyetleri kapsamında, başta ülkemize sığınmış olan Suriyeli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya devam ediyoruz.

Dostluk faaliyetleri kapsamında, evinde yalnız yaşayan yaşlılara yönelik Huzurlu Hayat Projesi ile evde sağlık ve sosyal destek hizmetleri sunuyoruz.

Eğitim faaliyetleri kapsamında, eğitim yardımları ve burslarla başarılı öğrencileri destekliyor; nitelikli, mimarî değeri olan, fonksiyonel okul binalarını eğitim hizmetine sunuyoruz.

Bundan böyle, bir dönem vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanlığını da yapmış bulunan Onursal Başkanımız Sayın Muharrem Nureddin Coşan’ın engin tecrübe ve donanımıyla, yakın ilgi ve desteklerinin bize verdiği motivasyon ve şevkle yeni faaliyetler yapmak, yeni ufuklara doğru ilerlemek, “mersus” şuuruyla kardeşliğimizi pekiştirmek istiyoruz.

Vakfımızın kurucuları Hocaefendileri rahmetle, şükranla, hasretle yâd ediyor; Yüce Rabbimizin engin rahmeti ile yüce makamlar niyaz ediyoruz.

Ayrıca genel merkezimiz ve şûbelerimizde yönetici ve personel olarak hizmet eden kardeşlerimizi, vakfımıza taşınmaz ve diğer bağışlarıyla ya da hizmetleriyle katkıda bulunan tüm gönül dostlarımızı hayırla anıyor, yaşayanlara sıhhat, vefat edenlere Allah (cc)’tan mağfiret ve rahmet diliyoruz.