Faaliyetler

BEDENEN, KALBEN VE FİKREN EĞİTİMLİ NESİLLLER!..

BAŞARI BURSLARI

(1998 - 2014)

Eğitim ve öğretim ile ilgilenmeyi en önemli işimiz bildik. Çünkü vakıf senedimizde yer alan amaçların başında eğitim gelmektedir.

Zeki ve kapasiteli gençlerimizin; faziletli, vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa faydalı birer insan olmaları, millî ve manevî değerlerinin farkında olarak yetişmelerini desteklemeyi gaye edindik.

Bu gayeden hareketle titiz bir eleme süreci sonrasında, önde gelen üniversitelerin önemli bölümleri ile diğer kademelerdeki okullara üstün başarılarla giren ve bu başarısını devam ettiren öğrencilere, öğrenimlerini en rahat şekilde yürütebilmeleri için yüksek miktarlı “Başarı Bursları” verdik.

İHTİYAÇ BURSLARI

(1998 - 2013)

Ülkemizdeki üniversitelerin değişik bölümlerinde öğrenimini devam ettiren ihtiyaç sahibi öğrencilerin maddî yönden rahat etmelerinin yanı sıra manevî değerlerimize sahip çıkan, ülkesine, milletine ve tüm insanlara faydalı bireyler olması amacıyla burslar verdik.

KAYNAKLI BURSLAR

Vakfımızın eğitime verdiği desteğin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla, vakfımızla işbirliği yapmak isteyen hayırseverlerin yardım potansiyellerini değerlendirdik.

Bu kapsamda, hayırseverlerin kendi belirlediği öğrencilere vermek istedikleri bursların, vakfımızın tecrübesi ışığında, verimli ve isabetli olarak organize edilmesini sağladık.

KONTENJAN BURSLARI

1990’lı yıllarda kurucumuz merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin büyük özveri ve ümitleriyle birçok ilde okul binaları yapıldı. Bu okullarda öncü ve model eğitim faaliyetleri icra edildi.

Halen eğitime devam eden bu okullarda vakfımıza ait kontenjanları, zeki ve kapasiteli ancak maddî imkânı olmayan öğrenciler için tahsis ediyor, böylece bu öğrencilerin nitelikli okullarda eğitim almalarını sağlıyoruz.

HUZURLU HAYAT PROJESİ

ONLAR EVİNDE HUZURLU...

Önemli fakat ihmal edilen hizmet ve faaliyetlere her zaman öncelik veren vakfımız, öncü ve örnek olma misyonuna uygun olarak, 2004 yılında; yaşlı, bakıma ve ilgiye muhtaç insanlara yönelik “Huzurlu Hayat Projesi”ni başlatmıştır. Bugüne kadar birçok insanımızın istifade etmiş olduğu bu projeyle; sağlık, temizlik, alışveriş gibi kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânı olmayan yaşlılarımıza, bu ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı oluyor ve evinden, çevresinden, komşularından, akrabalarından ayırmadan, yaşadıkları evlerinde “huzurlu bir hayat” sürmeleri için destek oluyoruz. Bu kişilerin, hastalıklarının tedavisini, evlerinin temizliğini, alışverişlerini ve faturalarının takibini, ev sosyal gezilerini organize ediyoruz, gerektiği takdirde profesyonel hizmetler alıyoruz. Kapsamını ve kalitesini arttırmak için üzerinde titizlikle durduğumuz projemiz; öyle ümit ve dua ediyoruz ki, gelecekte vakfımıza ve dolayısıyla bağışçılarımıza nice bol hayır dualar kazandıracaktır.

RAMAZAN İFTARLARLARI

DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA, SEVGİ VE SAYGI, İMAN VE AHLAK, NE GÜZEL ŞEYLER!

Dostluk ve kardeşlik duygularımızın gelişmesi amacıyla vakıf merkezimizde bulunan yemekhanede; Ramazan aylarında, kandillerde ve özel günlerde, yüzlerce kişiye iftar ve yemek ikram edilmekte, bu güzel gün ve gecelerin bereketi ve neşesi paylaşılmaktadır.

SOSYAL YARDIMLAR

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE…

Yardımlaşma ve yardımseverlik, önemli bir toplumsal değerimizdir. Çağımızın telaşlı ve stresli ortamında bu değerimizin yaşatılmasını önemsiyoruz.

Yapılan titiz araştırma ve incelemeler sonucunda gerçek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere, ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde aynî ve nakdî yardımlar yapıyor, ihtiyaç halinde tedavilerine yardımcı oluyoruz.

SURİYELİLERE YARDIMLAR

DUYARSIZ KALMAK MÜMKÜN MÜ?

Ülkelerindeki savaş, baskı ve kargaşalar nedeniyle başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye’ye sığınan kardeşlerimize aynî ve nakdî sosyal yardımda bulunuyoruz.

Vakfımız görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi olduğu bizzat tespit edilen ve ihtiyaç durumu takip edilen ailelere, bu durum devam ettiği sürece yardım yapmayı planlıyoruz.

DOĞU TÜRKİSTANLILARA YARDIMLAR

MAHZUN KARDEŞE UZANAN EL...

Ülkelerindeki baskılar ve zor şartlar nedeniyle ülkemize sığınan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize de aynî ve nakdî sosyal yardımda bulunmaya devam ediyoruz. Vakfımızca ihtiyaç sahibi olduğu bizzat tespit edilen ve ihtiyaç durumu takip edilen ailelere yardımlarımızı birinci elden ulaştırıyoruz. Çocukların ve gençlerin eğitimlerine de kitap, kırtasiye vb. malzeme temini yoluyla destek oluyoruz.

ENDONEZYA YARDIMLARI

(2005 - 2010)

200 BİN DUA...

2005-2010 yılları arasında Endonezya’yı etkileyen büyük deprem ve tsunami felaketinde Endonezyalı kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıya kayıtsız kalmadık.

Vakfımızca düzenlenen yardım kampanyasında toplanan bağışlar, bizzat vakfımız görevlileri tarafından yerine ulaştırıldı ve yüz binlerce Endonezyalının yüzünü güldürdü, yaralarını sardı. Bu faaliyetler, Endonezya’nın depremden en çok etkilenen Yogyakarta eyaletinin Bantul kentinde, gıda, yemek dağıtımı ve hizmet koordinasyon merkezinin faaliyete geçmesiyle artarak devam etti.

Böylece Endonezya’da tsunami ve depremlerde âfete uğrayan yaklaşık 200.000 (iki yüz bin) kişiye nakit, gıda ve yemek yardımları yaparak acılarını paylaşmaya çalıştık.

KOSOVA YARDIMLARI

(1998)

NEREMİZ ACISA YÜREĞİMİZ ORADA ATAR…

Vakfımız, kendi topraklarında mülteci durumuna düşmüş Kosovalı kardeşlerimizin yardımına koşarak binlerce ihtiyaç sahibine; Türk Kızılay’ı ile koordineli olarak büyük çaplı gıda ve diğer insanî yardım ulaştırmıştır.

MARMARA DEPREMİ

(1999)

ACILARI PAYLAŞTIK…

1999 yılında meydana gelen büyük Marmara depreminde çadır, konteyner, gıda ve nakdî yardımın yanı sıra; aşevlerimizden elli üç gün boyunca kesintisiz yemek ikramları yaptık. Başta depremin merkez üssü Gölcük olmak üzere, bölgede en hızlı şekilde organize olan ve geniş bir alanda yardım faaliyeti yürüten sivil toplum örgütü olduk.

Ayrıca vakfımızca arama-kurtarma çalışmalarına destek olunmuş, çok sayıda prefabrik konut yapılarak âfetzedelere teslim edilmiş ve sağlık hizmetlerine lojistik destek verilmiştir.

TARİHİMİZE ve KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ

GEÇMİŞİMİZDEN GELECEĞİMİZE

Ecdat yâdigarı tarihî eserlere sahip çıkıyoruz. Kültürümüzü, medeniyetimizi korumak ve geliştirmek adına tarihî eserleri ihya etmek konusuna önem veren vakfımız, çok sayıda tarihî eseri ihya ederek korumuş, hizmete sunmuş ve bu değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamıştır.

Bu konuda yıllar önce başlattığımız çalışmalar, öncü ve örnek çalışmalar olarak tarihe geçmiştir.

İskenderpaşa Camii başta olmak üzere Fatih’te bulunan Ahmet Kâmil Efendi Tekkesi, Üsküdar’da bulunan Atik Valide Sultan Tekkesi bunlardan bazılarıdır.