Onursal Başkanımız

MUHARREM NUREDDİN COŞAN

10 Muharrem 1383/2 Haziran 1963 tarihinde dünyaya geldi. Babası, M. Es’ad Coşan Hocaefendi’dir. Aile kökleri baba tarafından Buhara’ya, anne tarafından Kafkaslar’a dayanmaktadır.

Dedesi Mehmed Zahid Kotku Efendi tarafından verilen “Muharrem Nureddin” ismi, doğum gününün tarihî hatırasını taşımaktadır.

Küçük yaşlarından itibaren, Mehmed Zahid Kotku dedesinin terbiyesinde ve meclislerinde bulunmasının tabii sonucu olarak çok özel ortamları paylaştı; görüşmelere, olaylara, yorumlara şahit oldu. Toplumun çok farklı kesimlerini gözlemleme, ülke ve dünya gündemini izleme ve tanıma imkânı buldu.

1981 yılında Ankara İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesi Arap Dili Enstitüsü’nde Arapça eğitimi gördü. Buradaki öğrenimini bitirmesinin ardından Amerika’ya gitti. New York’taki The College of Saint Rose’da işletme eğitimi alarak buradan mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre ticarî faaliyetlerde bulundu.

Daha sonra, babası M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin isteği üzerine, grubun sosyal ve iktisadî kuruluşlarının yönetimini üstlendi. Yeniden yapılanma çalışmalarıyla kurumların sağlıklı bir zemine oturmasına vesile oldu. Babası M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 4 Şubat 2001’de Avustralya’da müphem bir trafik çarpışması sonucu vefatı üzerine, vasiyeti gereği onun projelerini üstlendi, sorumluluk ve görevlerini devraldı. Yurt içinde ve dışında vakıflar kurdu, yardım ve hizmet atılımları gerçekleştirdi.

Herkesi ve her kesimi kuşatan, insan başta olmak üzere bütün yaratılanlara faydalı olmayı ve gönüllerin gerçek sevgiyle kenetlenmesini inancının bir parçası olarak algılayıp önemseyen M. Nureddin Coşan Hocaefendi, temel kaynaklara dayanan ve fıtrata uygun doğruları uygulama kararlılığı ile geçmişin birikim ve tecrübesi ışığında yeni ve köklü açılımlar başlattı. Tevhidî değerleri, babasının bıraktığı yerden dünyanın en ücra köşelerine ulaştırma çalışmalarını zamanın gerektirdiği bir anlayış ve üslûpla sürdürmektedir.

M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin fikir ve projelerini harekete geçiren M. Nureddin Coşan, ehem-mühim çizgisinin önemini vurguluyor; Kur’an, Sünnet ve diğer sahih kaynaklardan bilgilenmeyi, helal, sağlıklı ve doğal gıdalarla beslenmeyi, görünenin ötesine geçerek analitik düşünmeyi, hayata, topluma ve dünyaya yönelik projeler üretmeyi, mutlak gerçeğe ve Allah’ın rızasına ulaşmada her ânın idrakinde olmayı öğütlüyor.

Dostlarının; hayatı yaşama tarzlarının ihsan üzere, sağlıklı ve doğal olması, tüm insanların iç huzuruna kavuşabilmesi için yeni proje ve kurumlarla hizmet alanlarını genişletiyor.

1988’de evlenen M. Nureddin Coşan Hocaefendi, iki çocuk babası ve bir torun dedesidir. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Geçmiş dönemlerde vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanlığını da yapmış bulunan Sayın Muharrem Nureddin Coşan, halen vakfımızın Onursal Başkanı olarak hizmet vermektedir.