Vakfın Amaçları

BEDENEN, KALBEN VE FİKREN EĞİTİMLİ NESİLLLER!..

Vakfımız Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.02.1980 tarih ve 1979/305 Esas, 1980/30 Karar sayılı ilamı ile tescil edilerek kurulmuştur.
08.03.1980 tarih ve 16923 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Vakıf senedimizin 3. maddesinde amaçlarımız şu şekilde belirtilmiştir:

♦     Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiştirmek ve eğitmek.

♦     Fertlerin meşru olan her türlü, hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamak.

♦     Fertler arasında sevgi ve işbirliğini artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak.