Onursal Başkanımızdan Bayram Mesajı

habergorsel5

Ey Güzel Dost! En Güzel Dost!

Sana inanmakta anlam bulur İMTİYAZ.

Lütfet; yaşarken muhabbetini edinelim tek gaye, başımıza taç.

Aczimiz, cürmümüz her dem merhametine muhtaç;

Kudretinle bizleri muvaffak eyle, azmetme gücü ver, gözümüzü, gönlümüzü, yolumuzu aç;

Ey Güzel Dost! En Güzel Dost!

1438 Ramazan Bayramınız En Güzel
Dosta aşkınızın nişanesi Sürurla dolsun.

Muharrem Nureddin COŞAN