M. Zâhid Kotku (Rh.A.) Hocaefendi dualarla yâd edildi

g5a88v

20. yüzyılın mürşidi kâmillerinden gönüller sultanı Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi, dünyaya gelişinin Hicri 122. yıldönümünde İskenderpaşa Camii’nde Kur’an-ı Kerim hatimleriyle ve özel programlarla yâd edildi.

M. Zâhid Kotku Hocaefendi, AKRA’da gün boyu özel yayın akışıyla, akşam namazını müteakiben ise İskenderpaşa Camii’nde sevenleriyle tarafından yâd edildi.

İskenderpaşa Camii’nde akşam namazını (1 Safer 1437, 13 Kasım 2015 Cuma) müteakiben başlayan yâd programında, İskenderpaşa Camii İmam Hatibi Mikdat Kutlu, “Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi’nin İrşad ve Islah Çalışmaları” konulu bir konuşma yaptı.

Dünyada yaşanan sorunlar analiz edildiğinde toplumlarda, milletlerde fesadın, ifsadın artması olduğunun net şekilde görülebileceğini ifade eden Mikdat Kutlu, “Fesadın ortadan kalkması ıslah ile olur, o da Muslih insanların varlığıyla mümkündür. Muslih insanlar, insanları, toplumları ıslah etmeye, yanlıştan döndürmeye çaba sarf ederler.Devletler, toplumlar büyük şahsiyetlerle gelişirler. Onlar, insanlığı ayakta tutanlar, varlık sebebimizi keşfedenlerdir. Yaşadıkları çağın insanlarını sıratı müstakim yolunda ıslah ederler, hepsi birer muslihtirler. Geçmiş ile gelecek arasında köprüdürler. Yeni nesiller büyük şahsiyetlerle yollarını bulurlar, yanlışlarını doğrulturlar. Hayat onlarla daha iyi anlaşılır, yaşanılır. Kaynakları ilahi mesajdır. Hakkı, adaleti anlama kabiliyeti büyük insanlarla şekillenir. Fesada karşı ıslah hareketini onlar başlatır. En iyi muslihler peygamberlerdir. Alimler, mürşidi kamiller de peygamber varisleri olarak toplumu ıslah eden şahsiyetlerdir. Doğumlarının hicri yıldönümü vesilesiyle yâd ettiğimiz Mehmed Zâhid Kotku rahmetullahi aleyh hocamız da toplumu ıslah eden, insanları her daim doğruya sevk eden muslihlerin önde gelenlerindendir. Yaşadığı müddetçe insanları fıtrata uygun bir hayat yaşamaya davet etmiştir. Ona göre ıslahın merkezi kalptir. Önce nefsi ıslah etmekle işe başlanmalıdır. Zira kalpte iman var. İnsanın niyeti iyi olmazsa hakka ulaşamaz, kendini ıslah edemez. Zahid Kotku Hocamız, kalpteki niyetleri Allah’a döndürmeye gayret etmiştir. Geleceği inşa eden ıslah edici nice talebeler yetiştirmiştir. Kendisini hürmetle yâd ediyoruz” diye konuştu.

Sohbetin ardından İskenderpaşa Camii imam hatibi Mikdat Kutlu tarafından Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde okunan hatmi şeriflerin kabulü niyazıyla hatim duası yapıldı.

İlim, fikir ve gönül önderi M. Es’ad Coşan Hocaefendi ise doğumlarının 80. yılında, Hicri 13 Safer 1437, Miladi 25 Kasım 2015 Çarşamba günü akşam namazını müteakip İskenderpaşa Camii’nde, gün boyu AKRA FM’de özel programlarla ve hatim dualarıyla yâd edilecek.

İskenderpaşa Camii’ndeki programda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Baş, “Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’ye Göre Muslih Olmanın Önemi ” konusunda katılımcılara hitap edecek.