Ülkemize göç eden Suriyeli alimlere destek oluyoruz.

hakyolaydinliginizdevametsin

Ülkemize göç eden Suriyeli alimlere, kendilerini evlerinde hissetmeleri,
ülkemizi ve Suriyelileri aydınlatmaya devam etmeleri için geçimlerini
sağlayacak şekilde nakdi ve ayni sosyal yardımlarla, sağlık sorunlarına
yönelik hizmetlerle destek oluyoruz.